Horus oog

Mijn logo is het oog van Horus, dat afkomstig is uit de Egyptische mythologie. Het oog is opgebouwd uit verschillende onderdelen die afzonderlijk staan voor denken, zien, horen, ruiken, proeven en voelen.

Symboliek

Het symbool staat voor:
• Bescherming,
• Kracht,
• Genezing,
• Intuïtieve ontwikkeling,
• Helderheid en weten,
• Opening van het derde oog (intuïtie).

Horus werd door heel het oude Egypte vereerd en werd ook populair in de Grieks-Romeinse wereld voor het Christendom. Het oogsymbool is een magisch teken voor bescherming  tegen ziekte, lijden en negatieve krachten.